13 Raukområden på Gotland: Våra bästa tips

 • Skriven av: Andreas
 • Tid för att läsa: 11 min.

Många som besöker Gotland framförallt för första gången vill gärna få se och uppleva raukarna på Gotland. I denna artikel kommer vi beskriva 13 olika raukfält från norr till söder.

Här är 13 raukområden på Gotland som vi verkligen tycker är värda ett besök:

 1. Holmhällar
 2. Hoburgen
 3. Lickershamn
 4. Hammarshage Hällar
 5. Langhammars
 6. Lergrav
 7. S:t Olofsholm
 8. Folhammar
 9. Snäckschimpansen
 10. Gamla Hamn
 11. Kyllaj
 12. Husken
 13. Digerhuvud  

Läs vidare så får du mer information om respektive raukområde och svar på vanliga frågor om raukarna på Gotland.

Holmhällar 

Många känner till Holmhällar Pensionat nere på Storsudret. Nära pensionatet ligger ett av Gotlands lite annorlunda raukområden som sedan 2008 är ett naturskyddsområde.  Det sträcker sig runt udden utanför Holmhällars Pensionat från Fiskeläget Holm till Skvalpvik. Raukområdet är ca en(1) kilometer långt och är ca 40 meter brett. 

Raukfält vid holmhällar och Heligholmen vid horisonten.

I närheten finns även ett Fiskeläge och badplatser.

Fiskeläge vid Holmhällar

Här kan du läsa mer om Holmhällar: Holmhällar: Pensionat, bad och Raukar

Hoburgen

Hoburgsgubben vid Hoburgen är kanske en av de mest kända raukarna. Hoburgen ligger längst ner på södra Gotland i Sundre Socken.

Väl på plats finns det en skylt som markerar var ser Hoburgsgubben från rätt vinkel och den ser då ut som en gubbe i profil, därifrån kommer namnet.  Raukarna vid i Hoburgen är gjort av revkalksten som är den yngsta berggrunden på Gotland. Raukarna vilar på en sandstensformation dessa klippor kan vara mellan 20-30 meter höga.

Hoburgsbubben. Raukområden på Gotland
Hoburgsgubben

Ovanför Hoburgsgubben ligger en avsats som är värd att gå upp till då man får en fantastisk utsikt över havet. Hoburgsgubben själv har fått sin näsa målad gul, från början var den målad röd. Ett tips för att få syn på gubben är att hitta skylten som visar den bästa vinkeln man ska stå i annars kan det vara svårt att se Hoburgsgubben. Vid hoburgen finns det även en restaurang som heter Majstregården

Det finns även mång mer intressanta platser att utforska i området. Läs gärna denna artikel som beskriver Hoburgen och dess närområden mer i detalj: Vad finns vid Hoburgen?

Lickershamn

Tre mil norr om visby ligger Lickerhamn är ett fiskeläge som ligger på Nordvästra Gotland. 

Där finns Gotlands högsta rauk Jungfrun som reser sig hela 27 meter över havet och 12 meter över själva platån den står på. Rauken är döpt efter en gammal tragisk gammal sägen som sägs ha utspelats för snart 1000 år sedan.

Jungfrun Lickerhamn foto:Tanzania, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

I närheten finns även Grausne norra Raukområde som också är värt att se. I lickerhamn finns det även möjlighet att köpa rökt fisk hos Putte på Lickers. Här finns det även kaffe och glass vilket barnen brukar uppskatta mer än rökt fisk.

Hammarshage Hällar

Straxt söder om vändburgs hamn ligger Hammarshage hällar som är ett lite annorlunda raukområde i den bemärkningen att raukarna är betydligt lägre än på övriga platser på Gotland.

Blir man badsugen så finns skvalpvik badstrand nära och om man vill få lite mer faciliteter så ligger Holmhällars havsbad nära. Där går det även utmärkt att äta en bit mat på Holmhällars Pensionat.

Hammargage Hällar i morgonljus foto: Serise40, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Läs mer om Holmhällar i denna artikel: Holmhällar: Pensionat, bad och Raukar

Langhammars Raukområde

Langhammars är ett naturreservat på Fårö, det blev klassat som ett naturreservat redan 1931. Här finns de kända raukarna som finns illustrerade på den svenska 200 kronorssedeln, runt om i området ligger härliga sandstränder och vikar.

Stenstrand vid Langhammars Naturreservat

Raukarna som nästan är 10 meter höga sticker ut i ett väldigt kargt, stenigt landskap där det ej finns så mycket växtlighet. Det är verkligen värt ett besök framförallt om du ej har varit här innan. 

Langhammars Raukområde

Lergrav

Vid Lergravsviken finns ett raukområde som är ca 800 meter långt, det ligger i ett naturreservat som inrättades redan 1930. Det är enastående utsikt från klinten och i sluttningen nedanför den östra klinten hittar man de kända raukarna Lergravsporten och “Madonnan och barnet”

Det ligger på vägen till Furillen, så det är väl värt ett extra stopp på vägen för att få uppleva detta raukfält.

Lergravsporten Foto: Geological Survey of Sweden SGU from Sweden, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

I Lergravsviken ligger även Lergrav Fisk & Café som säljer fisk men även serverar lunch, kaffe och glass. De har fullständiga rättigheter så det går bra att ta ett glas Vin eller öl till räkorna på bryggan.

S:t Olofsholm

Vid S:t Olofsholm som är ett naturreservat finns det ett raukområde med ca 15 raukar längs stranden i nordost. Flera av dessa står ute i vattnet och de största är ca fem till sex meter höga. Från de högre delarna av naturreservatet ser man ut över Slite skärgård som är den enda platsen på Gotland som har någon form av skärgårdskaraktär. 

Raukar vid Vid S:t Olofsholm. Foto :Karl Brodowsky, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Det är också ett naturreservat på över 6000 hektar. Du kan se ytterholmen som bla har flera höga raukar, holmen är ca 300 meter bred och 600 meter lång.

Folhammar

Vid Folhammars naturreservat som ligger straxt norr om Ljugarn finns ett relativt stort raukområde. Naturreservatet börjar vid mynningen av Halsegårde å sträcker sig till Vitvärs fiskeläge. Själva raukområdet är ca 500 meter långt och raukarna är upp till 6 m höga. Raukfältet inramas av klapperstensstränder och både i norr och i söder övergår raukfältet till sandstränder. 

Folhammars Raukfält. Foto: Schorle, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Här växer även den fridlysta växten Martorn, på stransluttningen ca 200 meter sydväst om parkeringen. 

Martorn -Eryngium maritimum Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Faciliteter:

 • Toalett (torrdass)
 • Sittplats bänkar och bord
 • Grillplatser

Snäckschimpansen

Om du befinner dig i Visby och vill se en rauk så är Snäckschimpansen den närmaste rauken att titta på. Men det är intressanta me den att trots att den ser ut som en rauk är det en sk falsk rauk. En vanlig rauk skapas från revkalk från de underliggande sedimentlager. I detta fall har det skapats av sedimentlager som transporterats från den närliggande klienten. 

Snäckschimpansen har fått många namn som Hunden, Snäckapan, Prästen, Klockaren och säkert många fler. Foto: Hampus larsson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kärt barn har många namn brukar man säga och Snäckschimpansen har fått många namn som Hunden, Snäckapan, Prästen, Klockaren och säkert många fler.

Snäckapan är en perfekt utflykt om man är i Visby och vill ge sig ut på en liten utflykt i närheten finns även en grillplats.

Gamla Hamn

Gamla Hamn på Fårö blev redan 1930 naturreservat det är 1,3 hektar och 0,3 hektar består av vatten. Här finns en av de kanske mest kända och fotograferade raukarna på hela Gotland. Nämligen Rauk-porten som också kallas för Kaffepannan eller hunden.

Rauk-porten som också kallas för Kaffepannan eller hunden. Foto: Jürgen Howaldt, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons

Det ligger ett gravfält på klapperstensstrand innanför raukområdet som sannolikt härstammar från vikingatiden.  

Att området heter Gamla hamn beror på att det under medeltiden av en hamn. Som under tidens lopp har täppts till av naturen, dels har stormar skapat strandvallar av av sten och grus som slungats upp. 

Vidare har det skett en landhöjning. Man bedömer att vattnets utlopp har begränsats redan så tidigt som på 1300 talet. Man tror att hamnen har använts för fiske men även för handel och Anledningen till att man tror att den har använts för handel är att man har gjort flertalet fynd. Bla. skal från Ostron som tyder på att båtarna ej har kommit från Östersjön man har även funnit skärvor från tegel och lergods från Tyskland. Idag är den gamla hamnen mer än liten lagun. 

Det finns även ett ruiner från ett medeltida kapell ca 100 meter söder om hamnen med tillhörande kyrkogård. Ruinerna är spår från S:t Olofs kyrka. Olof Haraldsson, Olof den helige eller S:t Olof levde från år 995 till 1030. Han är omskriven i Gutasagan att han kristnade Gotland med våld år 1029. Detta är dock högst en tvivelaktiga källa och viss hävdar att man har funnit kristna gravsättningar redan från 500 talet på Gotland.

Det man dock kan konstatera är att det under 1000 talet byggdes en stor mängd kyrkor på hela Gotland. Totalt 95 stenkyrkor uppfördes varav 92 fortfarande är i bruk.

Gamla hamn är värt ett besök för att få se de fantastiska raukarna i den fantastiska omgivningen. Är du också lite historieintresserad kommer du få en ännu större upplevelse.

Kyllaj

Vid Kyllaj finns det ett naturreservat som heter Malms Kyllaj. Det ligger på den östra sluttningen av en inlandsklint straxt nordväst om hamnen i Kyllaj. Det finns ett 50-tal raukar på sluttningen, de högsta är ca 5-6 meter höga.

Rauk vid Kyllaj. Foto: VisbyStar, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

I naturreservatet finns även en källa som kallas för “Linés brunn” eller “Linnés källa”, då det sägs att Carl Von Linné släckte törsten där under sin kartläggning av Gotland 1741. 

Vid den södra gränsen av naturreservatet finner man en gammal kalkugn som vittnar om tiden från tiden då kalkbruken på Gotland var vanligt förekommande.

Husken

Husken är ett litet Raukområde beläget på ett naturreservat som består av en 10-20 meter bred remsa längs stranden samt den nordvästra delen av kalkstensplatån på halvön Husken. Uppe på Kalkstensplatån finns det  ett 20-tal raukar varav den största är ca 5 meter. Utsikten är fantastisk och väl värt den lilla omvägen om man har varit på Furillen.

Raukområde vid Husken Foto: Sjunnesson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Digerhuvud (Bjärge)

Digerhuvud är ett naturreservat sedan 1930 här finns sveriges största sammanhängande raukområde. Hela området har en längd på ca 3,5 km och det finns hundratals raukar.

Från Släthällar i sydväst till fiskeläget Helgumannens i nordost. De högsta raukarna är ca åtta meter och det finns raukar som står i vattnet som fortfarande bearbetas av havets vågor. Innanför raukfältet finns det en låg klint och innan denna finns ett klapperstensfält som är upp till 200 meter brett. Här finns det knappt någon växtlighet ännu längre in mot land kan man finna en lågvuxen skog med tallar som är märkbart påverkade av det tuffa klimatet.

Raukområde vid Digerhuvud på Fårö. Foto: Mattias Pontén, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Är du på Fårö och har begränsat med tid så är detta raukfält absolut värt ett besök. Det är en sällsynt naturupplevelse och det är svårt att föreställa sig man överhuvudtaget befinner sig i sverige.

På området finns det flera parkeringsplatser, torrdass och soptunnor.

Vanliga frågor om raukar på Gotland

Kända Raukar på Gotland

Hopburgsgubben

Den mest kända Rauken är sannolikt Hoburgsgubben på Hoburgen andra kända raukar på Gotland är Kaffepannan vid Gamle Hamn på Fårö, Gotlands högsta rauk Jungfrun vid Lickerhamn.

Raukar på Gotland nära Visby

Precis utanför Visby vid Snäck finns Snäckschimpansen som är Visbys närmaste Rauk. Däremot klassas den som en falsk rauk. Tre mil norr om visby ligger Lickerhamn är ett fiskeläge som ligger på Nordvästra Gotland. Där finns Gotlands högsta rauk Jungfrun som reser sig hela 27 meter över havet.  

Raukar på Gotland nära Ljugarn

Vid Folhammars naturreservat som ligger straxt norr om Ljugarn finns ett relativt stort raukområdet som  är ca 500 meter långt och raukarna är upp till 6 m höga. Raukfältet inramas av klapperstensstränder och både i norr och i söder övergår raukfältet till sandstränder. 

Raukar på Fårö

På Fårö finns det mängder av raukar på på flera olika ställen. De mest kända raukarna på Fårö finns vid Gamla Hamn, Digerhuvud och Langhammars raukområden.

Största Raukarna på Gotland

Digerhuvud på Fårö är Sveriges största raukområde. Den högsta Rauken är Jungfrun och finns vid Lickershamn.

Raukar på södra Gotland

På södra Gotland finns det också Raukar, den mest kända är Hoburgsgubben.
Hoburgsgubben vid Hoburgen
Hammars Hage Hällar
Holmhällars Raukområde
Folhammars Raukområde